Over

Its Academy is het activiteitenplatform van de Bètapartners. Hier brengen de VU, UvA, HvA en Hogeschool InHolland hun bèta-onderwijsaanbod samen voor havo- en vwo-leerlingen én hun docenten. Er zijn klassikale en individuele activiteiten. Daarnaast biedt de its academy volop professionaliseringsmogelijkheden voor docenten en de gelegenheid om kennis en ervaring met elkaar te delen.

Bètapartners

Bètapartners is het netwerk van de vier hoger onderwijs instellingen VU, UvA, HvA, Inholland en 35 scholen voor voortgezet onderwijs in de provincie Noord-Holland en Flevoland, het Gooi en in en om Amsterdam.
Zij hebben de handen ineen geslagen om de keuze van havo en vwo leerlingen voor bèta- en technische studies aantrekkelijker te maken en het onderwijs in deze vakken te verbeteren.