Archief

Zoek en Filter

  • Vak

Archief

11 Resultaten
Pagina 1 van 2

Girlsday 2018 groot succes

Afgelopen 12 april zijn er meer dan 100 meisjes van verschillende basisscholen langs geweest op de VU en UvA om een kijkje te nemen hoe het er aan toe gaat op de universiteit. Ze hebben kennis gemaakt met de wereld van DNA(-onderzoek), plantverdediging, krachtmeting en…

Vakken: Archief,


Nascholing Forensisch Isotopenonderzoek

Op dinsdag 12 juni organiseert het NLT Steunpunt van Amsterdam een nascholing voor docenten en TOA’s NLT ter verdieping voor de module Forensisch Onderzoek. Het thema van de nascholing is forensisch isotopenonderzoek. 

Vakken: Archief, Biologie, Natuurkunde, NLT, Scheikunde,
Datum: 12-06-2018:
Doelgroep: Docenten
Doelgroep: TOA


Dronkemanswandeling op de schijf

Hier vind je de GeoGebra bestanden bij de voordracht van Han Peters tijdens Leve de Wiskunde van 6 april 2018.

Vakken: Archief, Wiskunde,
Doelgroep: Docenten


Netwerkbijeenkomst: Wiskunde en Programmeren

Het leren programmeren en met name ‘computational thinking’ staan momenteel sterk in de belangstelling. Sommigen pleiten voor een nieuw vak, ook op de basisschool. Anderen willen eerst nagaan wat de mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij bestaande vakken als wiskunde.

Vakken: Archief, Informatica, Wiskunde,
Datum: 07-06-2018:
Doelgroep: Docenten


Netwerkbijeenkomst Ioniserende Straling

Deze netwerkbijeenkomst is bedoeld voor docenten natuurkunde Havo en Vwo, en TOA’s die zich in hun lessen bezighouden met onderwerpen zoals ioniserende straling, geluid, ultra-geluid en magnetisme. Deze bijeenkomst is zeer geschikt voor docenten die deze onderwerpen op een minder abstracte manier willen aanbieden door middel van enthousiasmerende werkvormen, practica en opdrachten.

Vakken: Archief, Natuurkunde,
Datum: 15-05-2018:
Doelgroep: Docenten
Doelgroep: TOA


TOA netwerkbijeenkomst: Practica op de Hogeschool van Amsterdam

Op woensdag 23 mei 2018 wordt een TOA-netwerkbijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de lerarenopleiding Natuur- en Scheikunde van de Hogeschool van Amsterdam. Tijdens deze middag leren we over (begrips)practica op de HvA en gaan we zelf aan de slag met Natuur- en Scheikunde practica rondom het thema sensoren.

Vakken: Archief, Natuurkunde, Scheikunde, TOA Markt,
Datum: 23-05-2018:
Doelgroep: TOA


Leve de wiskunde!

Leve de Wiskunde! staat in het teken van actuele ontwikkelingen in het vakgebied en de relatie tussen universiteit en voortgezet onderwijs

Vakken: Archief, Wiskunde,
Datum: 06-04-2018:
Doelgroep: Docenten
Doelgroep: Leerlingen


Nascholing Forensisch DNA-onderzoek

Afgelopen donderdag 15 februari heeft het NLT Steunpunt van Amsterdam een nascholing voor docenten en TOA’s NLT die de module Forensisch Onderzoek doen of willen gaan doen, georganiseerd. Het thema forensisch DNA-onderzoek stond centraal. DNA-deskundige Dr. Ingrid Blom en Michelle Claushuis MSc. forensisch adviseur van gerechtshof Amsterdam gaven een lezing geven met betrekking tot forensisch onderzoek op het forensisch laboratorium en hoe forensisch DNA-onderzoek in de rechtszaak wordt toegepast. Daaropvolgend werden twee workshops gegeven. In de eerste workshop stonden verschillende forensische technieken zoals de forensische lichtbron centraal. In de tweede workshop ging men aan de slag met verschillende DNA-profielen. De nadruk van workshops ligt op toepasbaarheid in de les.

Vakken: Archief, Biologie, NLT, Scheikunde,
Datum: 15-02-2018:
Doelgroep: Docenten
Doelgroep: TOA


Masterclass Meten en Rekenen aan Beweging

Tijdens deze masterclass ga je je verdiepen in een aantal vormen van hersenonderzoek. Je krijgt de kans om in echte hersenen te kijken naar de verschillende functionele gebieden.

Vakken: Archief, Biologie, Natuurkunde, NLT,
Datum: 31-05-2018:
Doelgroep: Leerlingen


Literatuurcursus

Tijdens de literatuurcursus leer je de basisvaardigheden die nodig zijn om wetenschappelijke artikelen te vinden, te beoordelen, te lezen en ze te gebruiken in bijvoorbeeld een verslag.

Vakken: Aardrijkskunde, Archief, Biologie, Natuurkunde, NLT, Scheikunde, Wiskunde,
Doelgroep: Leerlingen


Page 1 of 2