Masterclass in onderzoek

Extra verdieping voor hoog-gemotiveerde leerlingen

Masterclass Beven en Schudden

De Aarde lijkt een dode planeet, maar ineens vindt er dan weer een grote aardbeving plaats met helaas veel schade en slachtoffers. Waarom is dat zo complex dat geologen een beving niet tijdig kunnen voorspellen? Hoe hangen aardbevingen samen met bewegingen van platen, spanning in de aardkorst en de vorming van gebergten of juist dalende gebieden? Na een inleiding over aardbevingen en plaattektoniek, ga je zelf aan de slag in het lab door met zand te experimenteren om beter te begrijpen wat er gebeurt als platen langs, tegen of uit elkaar bewegen. Een beetje sneller dan in het echt, dat wel…

Deze masterclass sluit aan bij de opleiding Aardwetenschappen en bestaat uit 25 studielastuur.

Om het certificaat te behalen dat gekoppeld is aan deze masterclass, is het van belang dat je een eindpresentatie geeft. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt kan het certificaat helaas niet worden verstrekt.

Deze masterclass zal weer plaatsvinden in het voorjaar van 2019.