Masterclasses

Masterclass Chaos en Dynamica

Dynamische systemen-theorie bestudeert alles wat beweegt: van planeten in het zonnestelsel, via wolken in de lucht, tot populaties van dieren. Veel dynamische systemen vertonen chaos. Zo zou het klappen van de vleugels van een vlinder in Brazilië een tornado in Japan kunnen veroorzaken. Wat is chaos eigenlijk? Waar komt het vandaan? Hoe kunnen we toch voorspellingen doen ook al hebben we te maken met chaos?

In deze masterclass zullen we op zoek gaan naar antwoorden op dit soort vragen, en gaan jullie zelf chaos creëren en onderzoeken door middel van een computerpracticum. Tot slot zullen jullie je eigen onderzoeksresultaten presenteren op een wetenschappelijke postermarkt.

De masterclass sluit aan bij de opleiding Wiskunde en omvat 35 studielasturen.

Om het certificaat te behalen dat gekoppeld is aan deze masterclass, is het van belang dat je een eindpresentatie geeft. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt kan het certificaat helaas niet worden verstrekt.

 

Data en tijden

  • 30 oktober 2018 (13:00-17:00u)
  • 16 november 2018 (13:00-17:00u)
  • 7 december 2018 (12:30-16:00u)

Aanmelden is mogelijk tot en met uiterlijk 15 oktober.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Voor vragen kun je mailen naar Marleen van der Meer (m.c.a.vandermeer@vu.nl).