Masterclasses Nascholing

Composietenlab masterclass

In kenniswerkplaatsen komen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven samen. Hier worden diverse vragen vanuit de industrie opgepakt met behulp van onderzoek, ten behoeve van actueel onderwijs. In deze masterclass gaan we op bezoek bij één van deze kenniswerkplaatsen: het composietenlab. We laten je graag zien hoe deze kenniswerkplaats tot stand is gekomen en waar dit toe leidt voor zowel onderwijs als bedrijfsleven.

Leerdoelen

De docent:

  • is in staat de factoren van een kenniswerkplaats te herkennen.
  • heeft kennis van de beroepspraktijk binnen de kenniswerkplaats.
  • heeft kennis van de onderwijsactiviteiten binnen de kenniswerkplaats.
  • is in staat nieuwe technieken en technologieën, en daarbij behorende voor- en nadelen, te benoemen.

Programma

Binnen Inholland Composites in Delft worden diverse projecten uitgevoerd om het ondernemerschap bij technische studenten te stimuleren. Een voorwaarde voor deze projecten is de participatie van het bedrijfsleven. De projecten worden uitgevoerd in het kader van regulier onderwijs, gezamenlijk met diverse innovatieve startups en gerenommeerde bedrijven zoals Fokker.

Een voorbeeld hiervan is HiPerGreen (High Precision Greenhouse Farming). Hieraan hebben diverse studenten gewerkt, en uit dit project is onder andere een nieuwe startup (Applied Drone Innovations) ontstaan die zich bezighoudt met “drones in de kas”.

In deze masterclass wordt aan de hand van casestudies uitgelegd hoe deze ontwikkelingen tot stand zijn gekomen en welke technische en ondernemende competenties hiervoor nodig zijn. De casestudies worden begeleid door de bedrijven en Inholland Composites.