Masterclass in onderzoek

Masterclass Meten en Rekenen aan Beweging

Door het meten van menselijke bewegingen kun je veel te weten komen over wat die bewegingen beïnvloedt.

In deze masterclass gaan we kijken naar gekoppelde oscillatoren, zoals metronomen op een plankje en mensen die hand in hand lopen. Je onderzoekt welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van coördinatiepatronen tussen personen en je ziet hoe je dit eenvoudig kunt meten met een Kinect sensor die je misschien wel kent van de spelcomputer Xbox.

Je gaat ook onderzoek doen naar het beïnvloeden van ritmische bewegingen. Wat voor bewegingen dat zullen zijn, en wat je daaraan precies gaat onderzoeken is aan jou. Je bedenkt zelf een onderzoeksvraag.

Tijdens de masterclass word je begeleid bij het meten en analyseren van de benodigde gegevens. De metingen ga je uitvoeren met een hightech systeem waarmee je de 3D positie van markers die op het lichaam zijn geplakt heel precies kunt meten. Om de gegevens te kunnen analyseren, leer je de beginselen van de populaire programmeertaal Matlab. Bij de laatste bijeenkomst ga je je eigen onderzoek presenteren.

Deze masterclass sluit aan bij de opleiding bewegingswetenschappen en omvat 30 studielasturen.

Om het certificaat te behalen dat gekoppeld is aan deze masterclass, is het van belang dat je een eindpresentatie geeft. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt kan het certificaat helaas niet worden verstrekt.

Data en tijden

  • 2 november 2018 (13:00-16:00u)
  • 20 november 2018 (13:00-16:00u)
  • 26 november 2018 (13:00-16:00u)
  • 6 december 2018 (14:00-17:00u)

Aanmelden is mogelijk tot en met uiterlijk 26 oktober.

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Voor vragen, neem contact op met Marleen van der Meer (m.c.a.vandermeer@vu.nl).