Netwerkbijeenkomst NLT – Vrije ruimte bij NLT

Binnen het vak NLT is een deel vrij in te vullen, de vrije ruimte. Een veel geziene invulling is om gewoon nog een module te behandelen. Dat ligt voor de hand, want genoeg keuze uit leuke modules, maar er is zoveel meer mogelijk!

Tijdens deze netwerk bijeenkomst kun je inspiratie opdoen voor invulling van de vrije ruimte bij het vak NLT. Het biedt bijvoorbeeld een uitstekende mogelijkheid om de leerling zélf te laten bepalen wat hij/zij wil bestuderen.

Tijdens deze sessie zal stilgestaan worden bij het belang en de mogelijkheden van de vrije ruimte. Verder zal er veel verteld worden vanuit de praktijk van het St. Michaël College te Zaandam. Gebruikmakend van Scrum werken de leerlingen aan allerlei projecten, waarin o.a. duurzaamheid een belangrijk thema is. Contact met en bezoek aan instanties (gemeente, opleidingsinstituten) en het bedrijfsleven is een belangrijk onderdeel van deze lessen.

15.00 Inloop
15.15 Presentatie Nick Vermeulen
16.30 Pauze met opdracht
16.45 Zelf aan de gang: Wat is er mogelijk en reëel in de vrije ruimte van NLT
17.00 Terugkoppeling
17.15 Afsluiting