Over ons

Leerlingen enthousiast maken voor een studie en carrière in bèta-technische richting door te verdiepen en uit te dagen, dat is de missie van de Its Academy (informatica, techniek en science academy).

We richten ons hierbij met name op bètadocenten in het voortgezet onderwijs (havo en vwo), die gebruik kunnen maken van ons aanbod van activiteiten en lesmaterialen bij het invullen van hun lesprogramma of om individuele leerlingen met een groot enthousiasme voor een specifiek vak extra diepgang aan te bieden. De meeste activiteiten en materialen zijn ontwikkeld door één van de samenwerkingspartners van de Its Academy: de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool InHolland, maar er staan ook materialen van docenten voor docenten op de website.

Tevens ondersteunen we bètadocenten in hun professionaliseringsdoelstellingen middels activiteiten zoals nascholingscursussen, docentenconferenties en netwerkbijeenkomsten – al dan niet georganiseerd vanuit het Bètasteunpunt Amsterdam.

Bètasteunpunt Amsterdam

Regionale vaksteunpunten hebben als doel een brug te slaan tussen het voortgezet- en hoger onderwijs in Nederland, door intensief samen te werken bij de ontwikkeling en uitvoering van nieuw bètaonderwijs. Het Bètasteunpunt Amsterdam is ondergebracht bij de its academy en bedient de regio Amsterdam, het Gooi, Zaandam, Noord-Holland en Almere.

Binnen het Bètasteunpunt zijn er afzonderlijke vaksteunpunten voor de vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde, informatica, biologie en NLT.

Vanuit de vaksteunpunten worden docenten uit het voortgezet onderwijs actief betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe lesmodules in samenwerking met de VU en de UvA. Ook worden er door de vaksteunpuntscoördinator nascholingscursussen en netwerkbijeenkomsten georganiseerd, zodat docenten op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.