Profielwerkstukbegeleiding

Profielwerkstukbegeleiding: EEG onderzoek

(Let op: deze activiteit zal volgend schooljaar (2019-2020) weer plaatsvinden. Informatie over data en tijden zal later bekend worden)

Ons brein is tegelijkertijd het meest interessante en het meest ingewikkelde orgaan in het lichaam. Al ons denken en handelen wordt bestuurd door het brein. Daarom is het extra vervelend als er in onze hersenen iets mis gaat. Hierbij kun je denken aan ziektes als Parkinson of Alzheimer, maar ook als mensen niet of moeilijk in slaap vallen gaat er in ons brein iets niet zoals het hoort.

Een EEG meet de elektrische activiteit van de hersenen, en maakt de hersengolven zichtbaar. Door te meten aan hersengolven en te kijken naar de verandering bij experimentele manipulatie komen we steeds meer te weten over hoe onze hersenen werken. EEG wordt vaak gemeten tijdens neurologisch onderzoek, als bijvoorbeeld het vermoeden bestaat dat de patiënt lijdt aan epilepsie (plotselinge hevige elektrische activiteit van de hersenen) of als mensen met slaapproblemen moeten worden onderzocht.

Bedenk jij voor jouw profielwerkstuk een interessante vraagstelling waardoor wij nog meer te weten komen over onze hersenen? Tijdens de profielwerkstuk begeleiding krijg jij de kans dit met behulp van versimpelde EEG apparatuur uit te zoeken. Hiermee wordt je begeleid door een student assistent uit het vakgebied.

Programma

  • Startbijeenkomst: 2 oktober 2018 (11:00-15:00u)
  • Literatuurworkshop: 11 oktober (middag) – optioneel
  • Meetdagen: November 2018 (deze spreek je zelf af met jouw begeleider) Let op, deze vind nu plaats op 0p 20 november (13:00 – 17:00)
  • Statistiekworkshop: 18 december (13:00-17:00). Let op, deze vindt nu plaats op 20 november (13:00 – 17:00) aan de UvA, Science Park 904
  • Posterpresentatie: 18 januari 2019 (13:00-16:00u)

Let op: Aanmeldingen sluiten 10 september!

Op het inschrijfformulier word je gevraagd aan te geven wat je eerste idee is over het onderzoek dat je wil uitvoeren op dag 2. Mogelijk krijg je nog een mail met de vraag dit verder toe te lichten. Bij onvoldoende motivatie kunnen we toelating ontzeggen.

Deelnemers: min. 6 personen /max. 12 personen. Deelnemen kan individueel of per groepje. Via onderstaand formulier kun je aangeven of en met wie je gaat samenwerken.

Kosten: € 75, – p.p. (digitale factuur achteraf). Is jouw school een Betapartnerschool dan bedragen de kosten € 50, – p.p.

Helaas is deze profielwerkstukbegeleiding vol. Mocht je op de wachtlijst willen worden geplaatst, mail dan naar m.c.a.vandermeer@vu.nl